© Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

arrow print

Komitet redakcyjny
Zofia Chechlińska (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina)
Maciej Gołąb (Uniwersytet Wrocławski)
Jeffrey Kallberg (University of Pennsylvania)
Wojciech Nowik (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)
Irena Poniatowska (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina)
John Rink (University of Cambridge)
Kamila Stępień-Kutera (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina)
Artur Szklener (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina)
Mieczysław Tomaszewski (Akademia Muzyczna w Krakowie)


Redakcja
Kamila Stępień-Kutera (redaktor naczelny tomu)
Sylwia Zabieglińska (redaktor tomu)
John Comber (przekłady na język angielski i superrewizja tekstów angielskich)
Julia Okołowicz (przekład z języka włoskiego)
Ewa Bogula (sekretarz redakcji)


Projekt graficzny i skład
Grzegorz Laszukk+s, Anna Hegmank+s


Na okładce wykorzystano
Gdyby rannem słonkiem wzlecieć mi skowronkiem z opery Halka Stanisława Moniuszki
według libretta Włodzimierza Wolskiego, reprodukcja malarstwa Adama Setkowicza,
Kraków 1926, Biblioteka cyfrowa Polona, DŻS XII 8b/p.38/53


Wydawca
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa
www.nifc.pl


ISSN
2544-9230 (druk)
2545-0883 (online)