© Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

arrow print

John Allison

Beyond the mountains: the reception of Moniuszko and his ‘Halka’ abroad (nr 3/2019)

Za górami: recepcja Moniuszki i jego Halki za granicą (nr 3/2019)

 

Wiktoria Antonczyk

Carlo Evasio Soliva w Warszawie i Petersburgu: legendy i dokumenty (nr 4/2019)

Lidia Grychtołówna i Wanda Szlezyngier-Chmielowska: o źródłach mistrzostwa wykonawczego i pedagogicznego (nr 2/2018)

 

Ewa Bogula

85. doroczna konferencja American Musicological Society. Boston, 31 października do 3 listopada 2019 – relacja (nr 4/2019)

 

Jakub Chachulski

Heroiczne – komiczne – sentymentalne. Muzyczny obraz Amazonek w najstarszej zachowanej operze Józefa Elsnera i Wojciecha Bogusławskiego (nr 4/2019)

 

Zofia Chechlińska

Polska muzyka narodowa. Pojęcie, funkcja i środki muzyczne (nr 2/2018)

 

Agnieszka Chwiłek

Znaczenie instrumentalnej twórczości Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego dla budowania stylu narodowego w muzyce polskiej XIX wieku (nr 2/2018)

 

Magdalena Dziadek

Korespondencja Fryderyka Chopina, tom 2: część I 1831–1838, część II 1838–1839 (red./ed. Zofia Helman, Zbigniew Skowron, Hanna Wróblewska-Straus) – recenzja (nr 1/2018)

 

Jan Ekier

Problem rekonstrukcji utworów Chopina (nr 1/2018)

 

Halina Goldberg

„Na skrzydłach estetycznego piękna ku świetlanym sferom Nieskończoności”. Muzyka i żydowscy reformatorzy w XIX-wiecznej Warszawie (nr 5/2020)

Struktura frazy we wczesnych dziełach Chopina w świetle nauki Elsnera (nr 4/2019)

 

Michał Jaczyński

Żydowska kultura muzyczna w dziewiętnastowiecznej Warszawie w świetle informacji tygodnika „Izraelita” (nr 5/2020)

 

Paweł Kamiński 

Między dziełem a źródłem. Redagowanie Urtekstu w aspekcie teoretycznym i praktycznym (nr 1/2018)

 

Maciej Kijowski

Powrót serca Fryderyka Chopina do Warszawy w 1945 roku. Konteksty polityczny i prawnoekonomiczny w świetle dokumentów (nr 3/2019)

 

Hartmuth Kinzler

Beethovenowska metamorfoza Chopina. Przykład nieświadomego przetwarzania informacji muzycznej (nr 6/2020)

 

Marcin Konik

Repertuar muzyki polskiej wieku XIX – wydania cyfrowe i analiza skomputeryzowana (nr 1/2018)

 

Jonathan Kregor

Benedict Taylor, Towards a Harmonic Grammar of Grieg’s Late Piano Music: Nature and Nationalism – recenzja (nr 5/2020)

 

Uwe Krusch

Narodziny polskiej opery narodowej. Halka Stanisława Moniuszki (włoska wersja językowa) – recenzja (nr 3/2019)

 

Paweł Majewski

Demokratyczny agon nowoczesności. Lisa McCormick, Performing Civility. International Competitions in Classical Music – recenzja (nr 1/2018)

 

Tomasz Nowak

Kontakty muzyczne społeczności polskiej i żydowskiej oraz wizerunek kultury żydowskiej w popularnym nurcie muzyki polskiej XIX wieku (nr 5/2020)

Polskie tańce narodowe jako kanon kulturowy – wyznaczniki, geneza, przemiany (nr 2/2018)

 

Irena Poniatowska

Deotyma – Symfonia życia Beethovena (nr 6/2020)

Walor narodowości w dziełach Chopina z okresu paryskiego (nr 2/2018)

William Smialek, Maja Trochimczyk, Frédéric Chopin. A Research and Information Guide – recenzja (nr 1/2018)

 

Iwona Puchalska

Ewa Partyga, Wiek XIX. Przedstawienia – recenzja (nr 2/2018)

 

John Rink 

Chopin kopiujący Chopina (nr 1/2018)

Grając z Chopinowskimi źródłami (nr 1/2018)

 

Luca Lévi Sala

Mieczysław Karłowicz, Dzieła/Werke/Works (red./ed. Leszek Polony) – recenzja (nr 4/2019)

 

Małgorzata Sokalska

David Cairns, Discovering Berlioz. Essays, Reviews, Talks – recenzja (nr 5/2020)

 

Kamila Stępień-Kutera

Amanda Glauert, Beethoven and the Lyric Impulse. Essays on Beethoven Song – recenzja (nr 6/2020)

Cate Haste, Passionate Spirit – The Life of Alma Mahler – recenzja (nr 4/2019)

Damy i krytycy (nr 4/2019)

Jeremy Dibble, Julian Horton (red./ed.), British Musical Criticism and Intellectual Thought 1850–1950 – recenzja (nr 2/2018)

Laura T. K. Stokes, Fanny Hensel: A Research and Information Guide – recenzja (nr 4/2019)

Małgorzata Sułek, Stanisław Moniuszko i inni kompozytorzy wobec poezji Adama Mickiewicza. Studium komparatystyczne – recenzja (nr 3/2019)

Muzyka zdefiniowana przez swą nieśmiertelność. Fabio Biondi o swojej pracy nad Halką Stanisława Moniuszki – rozmowa z Fabiem Biondim (nr 3/2019)

Nicholas Cook, Beyond the Score: Music as Performance – recenzja (nr 1/2018)

Rudolf Buchbinder, The Diabelli Project – recenzja (nr 5/2020)

Tylko całość – rozmowa z Michałem Bristigerem (nr 2/2018)

 

Piotr Szalsza

Tomasz Nidecki w Wiedniu w latach 1828–1837 w świetle tamtejszej prasy (nr 3/2019)

 

Dominika Szymocha

„Obcy na własnej krainy swej łonie”? Paria na tle twórczości operowej Stanisława Moniuszki. Szkic (nr 3/2019)

 

Agnieszka Topolska

Halka na gruzach Festung Breslau (nr 3/2019)

 

Marcin Wąsowski

Dziedzictwo moniuszkowskie w zbiorach Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego – rozmowa z Andrzejem Spózem (nr 3/2019)

 

Virginia E. Whealton

Polski patriota w Paryżu: Wojciech (Albert) Sowiński, eseista, antologista i leksykograf (nr 6/2020)

 

Sławomir Wieczorek

Uleczona choroba symfoniczna. Beata Bolesławska-Lewandowska, The Symphony and SymphonicThinking in Polish Music Since 1956 – recenzja (nr 4/2019)

 

Grzegorz Zieziula

Jan Stefani, Wojciech Bogusławski, Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale / The Supposed Miracle or Cracovians and Highlanders (red./ed. Adam Tomasz Kukla) – recenzja (nr 6/2020)

 

Alina Żórawska-Witkowska

Józef Elsner, Łokietek czyli Wiśliczanki (wyd./ed. Grzegorz Zieziula, red./ed. Jakub Chachulski) – recenzja (nr 6/2020)

Józef Elsner, Msze op. 26, 35, 42, 62, 75 / Masses Opp. 26, 35, 42, 62, 75 (wyd./ed. Jadwiga Jasińska) – recenzja (nr 4/2019)

Józef Elsner, Pieśni/Songs (wyd./ed. Małgorzata Sieradz, Tomasz Chachulski) – recenzja (nr 5/2020)

Józef Elsner, Utwory fortepianowe / Piano Works (red./ed. Jerzy Morawski) – recenzja (nr 1/2018)

Stanisław Moniuszko, Halka, wydanie faksymilowe / facsimile edition (wstęp i komentarze / introduction and commentaries Grzegorz Zieziula) – recenzja (nr 3/2019)

Władysław Żeleński, Goplana. Opera romantyczna w trzech aktach / Romantic Opera in Three Acts (wyd. i wstęp / ed. and introduction Grzegorz Zieziula) – recenzja (nr 2/2018)