© Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

arrow print

KOMITET REDAKCYJNY
Zofia Chechlińska (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina)
Maciej Gołąb (Uniwersytet Wrocławski)
Jeffrey Kallberg (University of Pennsylvania)
Wojciech Nowik (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)
Irena Poniatowska (Uniwersytet Warszawski)
John Rink (University of Cambridge)
Kamila Stępień-Kutera (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina)
Artur Szklener (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina)
Mieczysław Tomaszewski (Akademia Muzyczna w Krakowie)

REDAKCJA
Kamila Stępień-Kutera (redaktor tomu, przekłady na język polski)
John Comber (przekłady na język angielski)
Ewa Bogula (sekretarz redakcji)

PROJEKT GRAFICZNY
Grzegorz LaszukK+S, Anna HegmanK+S

NA OKŁADCE WYKORZYSTANO
Fryderyk Chopin, Barkarola Fis-dur op. 60, fragment autografu,
© The British Library, Music Collections Zweig MS 27

WYDAWCA
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa
www.nifc.pl

ISSN
2544-9230