© Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

arrow print

Komitet redakcyjny
Zofia Chechlińska (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina)
Maciej Gołąb (Uniwersytet Wrocławski)
Jeffrey Kallberg (University of Pennsylvania)
Wojciech Nowik (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)
Irena Poniatowska (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina)
John Rink (University of Cambridge)
Kamila Stępień-Kutera (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina)
Artur Szklener (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina)
Mieczysław Tomaszewski (Akademia Muzyczna w Krakowie)

Redakcja
Kamila Stępień-Kutera (redaktor naczelny tomu)
Sylwia Zabieglińska (redaktor tomu)
John Comber (przekłady na język angielski i superrewizja tekstów angielskich)
Ewa Bogula (sekretarz redakcji)


Projekt graficzny i skład
Grzegorz Laszukk+s, Anna Hegmank+s

Na okładce wykorzystano
Józef Elsner, Les Amazones: opéra en deux actes, autograf kompozycji, [1797], Biblioteka cyfrowa Polona, Mus.90/1 oraz Józef Elsner, Rozprawa o melodyi i śpiewie, w ktorey
umieysza się pierwszy oddział drugiey rozprawy o Rytmiczności i Metryczności polskiego języka, Biblioteka Czartoryskich, Kraków, Ms. 2276

Wydawca
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa
www.nifc.pl

ISSN
2544-9230 (druk)
2545-0883 (online)

 

Zrealizowano w ramach programu „Dziedzictwo Muzyki Polskiej” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego