© Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

arrow print

Wiktoria Antonczyk

Lidia Grychtołówna i Wanda Szlezyngier-Chmielowska: o źródłach mistrzostwa wykonawczego i pedagogicznego (nr 2/2018)

Zofia Chechlińska

Polska muzyka narodowa. Pojęcie, funkcja i środki muzyczne (nr 2/2018)

Agnieszka Chwiłek 

Znaczenie instrumentalnej twórczości Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego dla budowania stylu narodowego w muzyce polskiej XIX wieku (nr 2/2018)

Magdalena Dziadek  

Korespondencji Fryderyka Chopina, tom 2: część I 1831–1838, część II 1838–1839 –  recenzja (nr 1/2018)

Jan Ekier 

Jan Ekier Problem rekonstrukcji utworów Chopina (nr 1/2018)

Paweł Kamiński 

Paweł Kamiński Między dziełem a źródłem. Redagowanie Urtekstu w aspekcie teoretycznym i praktycznym (nr 1/2018)

Marcin Konik

Marcin Konik Repertuar muzyki polskiej wieku XIX – wydania cyfrowe i analiza skomputeryzowana (nr 1/2018)

Paweł Majewski 

Lisa McCormick Performing Civility: International Competitions in Classical Music – recenzja (nr 1/2018)

Tomasz Nowak

Polskie tańce narodowe jako kanon kulturowy – wyznaczniki, geneza, przemiany (nr 2/2018)

Irena Poniatowska 

Frédéric Chopin. A Research and Information Guide – recenzja (nr 1/2018)

Walor narodowości w dziełach Chopina z okresu paryskiego (nr 2/2018)

Iwona Puchalska

Ewa Partyga Wiek XIX. Przedstawienia – recenzja (nr 2/2018)

John Rink 

John Rink Chopin kopiujący Chopina (nr 1/2018)

John Rink Grając z Chopinowskimi źródłami (nr 1/2018)

Kamila Stępień-Kutera 

British Musical Criticism and Intellectual Thought 1850–1950 – recenzja (nr 2/2018)

Nicholas Cook Beyond the Score: Music as Performance  recenzja (nr 1/2018)

Tylko całość  rozmowa z profesorem Michałem Bristigerem (nr 2/2018)

Alina Żórawska-Witkowska  

Józef Elsner Utwory fortepianowe / Piano Works – recenzja (nr 1/2018)

Władysław Żeleński Goplana. Opera romantyczna w trzech aktach / Romantic Opera in Three Act – recenzja (nr 2/2018)